ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do osady Stanovnice už se jezdí po novém mostě

08.10.2018 07:57

Karolinka - Nový mostní objekt vybudovali silničáři na silnici III/48711, která vede kolem vodárenské nádrže Stanovnice u města Karolinka do stejnojmenné osady v Javorníkách. Motoristé jej začali využívat již ve druhé polovině září.
Nový most ve Stanovnici / foto: S. BrázdilPředmětem díla byla kompletní přestavba mostu ev. č. 48711-5 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 138 metrů. Původní most byl odstraněn a na stejném místě byl postaven nový jednopolový šikmý most o délce přemostění 10,16 metru a kolmé světlosti 7 metrů. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám založený plošně.
Součástí stavby bylo opevnění břehů koryta v blízkosti mostu kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými prahy, a stavba nového propustku v délce 15 metrů vyústěného do toku v místě původního nevhodného propustku pod silnicí.
Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,534 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavební práce na mostě byly zahájeny v polovině dubna 2018. Nový most byl zprovozněn již ve druhé polovině září 2018.
„Staráme se o dobrý technický stav mostů i na méně vytížených a koncových komunikacích, jako je silnice z Karolinky do osady Stanovnice. Původní most zde byl v nevyhovujícím stavu. Docházelo k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Nový most již vyhovuje všem technickým i bezpečnostním normám," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

12. 04. 2018 - Nový most se vybuduje v blízkosti přehrady Stanovnice

 


Počet přístupů: 785, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS