ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Kongresovém centru se diskutovalo o bezpečnosti v dopravě

11.10.2018 16:00

Dopravní konference ve Zlíně 10. 10. 2018 / foto: V. CekotaZlín - Bezpečnost v silničním provozu, příčiny dopravních nehod, hledání způsobů, jak neštěstím na silnicích zabránit. To bývá každoročně tématem odborné dopravní konference, kterou pořádá v krajských městech v celé republice RSE Project Ostrava s BESIPem a Fondem zábrany škod. Ani letos mezi účastníky konference nechyběli zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Jak vyplynulo z vystoupení zástupce Policie ČR Tomáše Horsáka, bilance dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji za první pololetí letošního roku byla v porovnání s ostatními kraji poměrně příznivá. Mírně se snížil počet usmrcených při dopravních nehodách i počet těžkých zranění. Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu hovořila o využití moderních technologií v dopravní infrastruktuře. Jiří Knopp poučil přítomné, mezi nimiž nechyběli ani představitelé některých obcí, o možnostech státních, krajských i evropských dotací při financování dopravní infrastruktury.

David Pauk z RSE Projectu přednesl na konferenci několik dalších tipů rizikových míst či úseků, ve kterých je evidován zvýšený počet dopravních nehod, a navrhl možné úpravy těchto komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti. Krajských silnic se týkal úsek silnice II/150 u Poličné a křižovatka na silnici II/495 ve Vlčnově. Obě místa však již v nedávné minulosti prošla rekonstrukcemi a podle přesvědčení zástupců ŘSZK nyní nevyžadují zásadní úpravy.

Dopravní konference ve Zlíně 10. 10. 2018 / foto: J. Balát„Rizikovým místům na krajských silnicích, o kterých byla řeč na těchto konferencích od roku 2014, jsme se vždy poctivě věnovali. Nechali jsme zpracovat odbornou dokumentaci nebo jsme zjištěný problém v nejbližší možné době přímo řešili. Naposledy to byl úsek silnice mezi Slušovicemi a Všeminou. Mezi náměty z letošní konference nevidím pro naše silnice žádný zásadní problém. Spíše se přikládáním k názoru, který na konferenci také zazněl, že by měla být větší pozornost zaměřena na řidiče a jejich výchovu a že hlavní příčinou dopravních nehod není stav komunikací. Ukazuje se, že někdy kvalitně rekonstruovaná silnice paradoxně láká některé řidiče k překračování povolené rychlosti a k riskantnější jízdě, což může mít za následek havárie a tragické následky," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Dopravní konference s BESIPEM a Fondem zábrany škod probíhají během roku postupně ve všech krajských městech v České republice. Ve Zlíně se konference konala 10. října v malém sále Kongresového centra. Původně se tato odborná akce nazývala Dopravní snídaně. Letos šlo již o šestý ročník.

Více informací o Dopravních konferencích s BESIPEM a FZŠ včetně přednesených prezentací najdou zájemci na internetovém portálu www.dopravnikonference.com.

 

 


Počet přístupů: 769, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS