ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice z Luhačovic ke hřbitovu je bezpečnější

16.10.2018 08:54

Luhačovice - Výrazně se zlepšil technický stav a bezpečnost na 650metrovém svažitém úseku silnice z Luhačovic směrem na Kladnou-Žilín. Na tomto úseku skončila rekonstrukce silnice za více než 10 milionů korun.

Rekonstruovaná silnice v Luhačovicích-Hradisku / foto: V. Cekota

Úsek silnice, jehož rekonstrukci Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo, je v Luhačovicích důležitou přístupovou cestou k centrálnímu městskému sportovišti, ke hřbitovu a současně spojuje Luhačovicko s oblastí Bojkovicka.

Předmětem zakázky byla rekonstrukce silnice II/496 v Luhačovicích, ulice Hradisko, včetně vybudování nové pilotové stěny. Začátek rekonstrukce se nachází v místě křižovatky se silnicí II/492, konec v místě u zdi městského hřbitova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 650 metrů. Rekonstrukce spočívala v odfrézování živičných vrstev vozovky v tloušťce 100 milimetrů a v jejich nahrazení novými vrstvami. Nedostatečně únosné části podloží byly sanovány. Byly rozšířeny směrové oblouky vozovky. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky a podélným odvodňovacím proužkem o šířce 250 milimetrů podél betonových obrub.

Součástí stavby bylo osazení levostranné betonové silniční obruby podél silnice II/496, dále vybudování levostranné opěrné zdi v délce 56 metrů s dvěma řadami pilot. Trámec byl opatřen ocelovým svodidlem. V nestabilním úseku o délce 120 metrů bylo zajištěno odvodnění paty svahu. Bylo osazeno trvalé svislé dopravní značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK město Luhačovice rekonstruovalo chodník, položilo nové obruby a zajistilo napojení místních komunikací a vjezdů.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,112 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde byly zahájeny koncem května 2018.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

23. 05. 2018 - ŘSZK vylepší silnici z Luhačovic na Kladnou-Žilín

 


Počet přístupů: 776, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS