ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rymice jsou průjezdné, silniční průtah je po rekonstrukci

23.10.2018 13:40

Rymice - S využitím prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury byl v letošním roce rekonstruován silniční průtah v Rymicích v okrese Kroměříž. Úplná uzavírka zde skončila a motoristé mohou od počátku října 2018 využívat další úsek silnice, který odpovídá všem technickým normám a požadavkům na bezpečnost.

Rekonstruovaný průtah v Rymicích / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce vozovky silnice II/490 v průjezdním úseku obce Rymice v délce 834 metrů a sjednocení její šířky na 6,5 metru mezi zvýšenými obrubami. Na stavbě byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanací neúnosného podloží, bylo doplněno odvodnění silnice dešťovými vpusťmi a trativody a obnovena funkčnost příkop. Původní klenbový propustek byl nahrazen novým rámovým propustkem. Obec Rymice zde souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje osazovala obruby a upravovala připojení místních komunikací a sjezdů.

Zhotovitelem stavby byla firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Konečná cena za tuto zakázku činí 17,473 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny 3. dubna 2018.

Silnice z Holešova přes Rymice je využívána motoristy z Holešovska i Zlínska k cestám směrem na Přerov a Olomouc. Denně tudy projíždí téměř 2 800 vozidel.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 03. 2018 - Po Velikonocích začne oprava silnice v Rymicích

 


Počet přístupů: 783, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS