ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Další opravená silnice: od Luhačovické přehrady směrem na Petrůvku

26.10.2018 06:25

Opravená silnice II/493 směrem na Petrůvku / foto: V. Cekota

Petrůvka - Po nové vozovce už jezdí motoristé v dvoukilometrovém kopcovitém úseku silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka. Součástí opravy bylo i pořízení nové protismykové vrstvy v místě, kde dříve docházelo k častějším dopravním nehodám a haváriím vozidel.

Předmětem díla byla oprava silnice II/493 spojující oblast Luhačovické přehrady s obcí Petrůvka. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 1 950 metrů. V celém úseku byla odfrézována původní narušená živičná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Byly zde vyspraveny všechny trhliny a plošné deformace a položena ložná vrstva živičné směsi s obsahem 20 procent recyklátu do úrovně původního povrchu. Následovala pokládka nové obrusné vrstvy o tloušťce 50 milimetrů. Krajnice byly očištěny a zhutněny živičným recyklátem, směrové sloupky vyměněny za nové plastové s trnem, ocelová svodidla byly mimo zídek kompletně vyměněna za nová. Část svislého dopravního značení byla vyměněna a bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je to důležité z hlediska bezpečnosti silničního provozu, byla položena protismyková vrstva.

Zhotovitelem stavby byla firma Skanska, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 12,676 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována z programu BESIP Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde byly zahájeny 31. července 2018.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 07. 2018 - Silnice z Pozlovic na Petrůvku bude bezpečnější

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS