ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Železnici a silnici u Újezdce odděluje opěrná zeď

30.10.2018 06:58

Uherský Brod - Nová osmdesát metrů dlouhá opěrná zeď odděluje silnici od železniční trati v blízkosti Uherského Brodu-Újezdce. Stavební firma ji dokončila v první polovině října 2018. Náklady činily 3,9 milionu korun.

Nová opěrná zeď mezi silnicí a železnicí v blízkosti Újezdce / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla výstavba nové štětovnicové (larsenové) zdi délky 80 metrů, navazující na zrekonstruovanou levostrannou železobetonovou opěrnou zeď, která se nachází v prostoru mezi silnicí II/490 a železniční tratí Újezdec - Polichno. Opěrná zeď je postavena v katastrálním území Újezdec u Luhačovic. Hlavy štětovnic jsou upraveny ocelovou římsou z pažnice, položené vodorovně a přivařené ke štětovnicím. Na římsu bylo přivařeno ocelové trubkové zábradlí výšky 1,1 metru. To bylo osazeno i na původní železobetonové opěrné zdi. V nezpevněné krajnici, mezi novou štětovnicovou zdí a silnicí II/490, je umístěno silniční svodidlo. Součástí této stavby byla i oprava odvodňovacího příkopu mezi opěrnou zdí a železniční tratí.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,884 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce začaly 20. srpna tohoto roku.

Rozsáhlá rekonstrukce úseku silnice II/490 z Polichna do Újezdce byla dokončena v roce 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 08. 2018 - Mezi obnovenou silnicí a železnicí u Újezdce přibude opěrná zeď

 


Počet přístupů: 775, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS