ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ulici Pod Pecníkem ve Vsetíně zajišťuje nová opěrná zeď

07.11.2018 13:31

Vsetín - Nákladem 10,7 milionu korun nechalo v tomto roce Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovat železobetonovou opěrnou zeď v ulici Pod Pecníkem ve Vsetíně. Na konci října zde byly všechny stavební práce dokončeny. Pro financování této stavby byly využity prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.Vsetín - Nákladem 10,7 milionu korun nechalo v tomto roce Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovat železobetonovou opěrnou zeď v ulici Pod Pecníkem ve Vsetíně. Na konci října zde byly všechny stavební práce dokončeny. Pro financování této stavby byly využity prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla rekonstrukce železobetonové opěrné zdi-galerie (pod silnicí III/05736) v průjezdním úseku města Vsetína v ulici Sychrov a Pod Pecníkem. Délka rekonstruované galerie je 147 metrů, rekonstruovaný úsek silnice je dlouhý 300 metrů.

Při rekonstrukci byly odstraněny živičné vrstvy vozovky, staré zádržné zařízení, betonové římsy a izolace nosné konstrukce. Následně byla provedena spádová vrstva horního povrchu nosné konstrukce. Na nově provedené železobetonové římsy byl osazen zádržný systém (zábradelní svodidlo se svislou výplní) a byly provedeny vozovkové vrstvy. V místě úpravy je vozovka široká mezi obrubami minimálně 6,60 metru. Směrové i výškové vedení komunikace zůstalo zachováno, stejně jako odvodnění vozovky do dešťových vpustí.

Zhotovitelem stavby byla firma ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,702 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny začátkem června 2018 a tři měsíce probíhaly za úplné uzavírky ulice.

Vsetínská ulice Pod Pecníkem po rekonstrukci / foto: V. CekotaVsetínská ulice Pod Pecníkem po rekonstrukci / foto: V. CekotaVsetínská ulice Pod Pecníkem po rekonstrukci / foto: V. Cekota

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

24. 05. 2018 - Oprava opěrné zdi v ulici Pod Pecníkem ve Vsetíně si vyžádá uzavírku

 


Počet přístupů: 790, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS