ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pokračuje trend zlepšování stavu krajských silnic

13.11.2018 15:11

Zlínský kraj - Poslední hodnocení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji potvrdilo dlouhodobý trend postupného mírného zlepšování kvality. Průměrná známka za celý kraj se posunula z loňské hodnoty 3,53 na novou hodnotu 3,38. Už téměř polovina hodnocených vozovek patří do kategorie výborný, dobrý nebo vyhovující. Ubývá úseků ve stavu nevyhovujícím nebo havarijním.

K silnicím ve výborném stavu patří i úsek u Těšánek / foto: V. Cekota

„Známka" průměrného celokrajského hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy na pětibodové stupnici k 30. 9. 2018 činí 3,38. V porovnání s předchozím rokem (3,53) i ve víceletém časovém srovnání jde o postupné mírné zlepšování. Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly při letošní bilanci okresy Kroměříž (hodnocení 3,29) a Vsetín (hodnocení 3,39). Okres Kroměříž má současně největší délku silnic s novým povrchem a hodnocením „výborný" (89 km).

„Těší nás, že známka hodnocení zase o kousek poskočila k lepším hodnotám. Na prioritní síti (428 km), která propojuje významnější města kraje, je situace ještě lepší. Na těchto silnicích nám vychází známka 2,58. Myslím, že se na stavu krajských silnic postupně projevují čerpané dotace z evropských fondů i ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Také Zlínský kraj nám v průběhu tohoto roku zvýšil prostředky o téměř 50 milionů korun, které jsme mohli použít hlavně na další plošné obnovy povrchů vozovek. V neposlední řadě se na zlepšování kvality silnic podepisuje i počasí - mírnější průběh posledních zimních sezon. Doufám, že tento příznivý trend bude pokračovat. Nyní již intenzivně připravujeme projektové žádosti v rámci programu IROP na dalších sedm silničních rekonstrukcí o celkové délce 32 kilometrů," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

ŘSZK zadává nezávislé hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy (tedy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje) každoročně. Zpracovatelem posudku byla specializovaná firma PavEx Consulting Brno. Stav povrchu vozovek se hodnotí podle kritérií daných technickým předpisem TP 87. Vozovky jsou podle svého technického stavu zařazovány do pěti skupin: 1 - výborný stav, 2 - dobrý stav, 3 - vyhovující stav, 4 - nevyhovující stav, 5 - havarijní stav.
Některé podrobnosti, tabulky a grafy z posledního hodnocení stavu povrchu vozovek jsou dostupné na samostatné internetové stránce ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 770, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS