ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice a most v Těšánkách jsou po rekonstrukci

16.11.2018 14:28

Zdounky - Další úsek významného silničního tahu z Kroměříže do Kyjova je po rekonstrukci. Po nové vozovce i novém mostě jezdí od začátku listopadu motoristé v 900metrovém průjezdním úseku silnice II/432 ve Zdounkách-Těšánkách. Zlínský kraj stála tato stavební akce bezmála 20 milionů korun.

Silnice v Těšánkách po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku Těšánek, které jsou místní částí obce Zdounky, a celková přestavba mostu ev. č. 432-016 v místě křížení silnice II/432 a Divockého potoka, který protéká před začátkem Těšánek směrem od Zdounek. Celková délka rekonstruovaného silničního úseku je 926 metrů.

Stavební úprava silnice v průjezdním úseku přes Těšánky spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně lokálních sanací spodní živičné vrstvy. Šířkové a směrové uspořádání silnice zůstalo zachováno. Součástí stavby bylo též zřízení nezpevněné krajnice, obnova silničních příkop v extravilánovém úseku, úprava dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, odvodnění povrchu vozovky dešťovými vpusťmi s přípojkami zaústěnými do stávající a nové kanalizace, výměna poklopů kanalizačních šachet nebo jejich celková rekonstrukce. Za nově osazenou obrubou byl vybudován zpevněný příkop z betonových tvárnic o délce 218 metrů.

Součástí díla byla celková přestavba mostu ev. č. 432-016 včetně demolice původního mostu, rekonstrukce navazujících úseků silnice II/432, úprava koryta Divockého potoka v nezbytném rozsahu, celková přestavba původního propustku pod silnicí III/43228 (za křižovatkou směrem na Divoky). Celý úsek má nové vodorovné i svislé dopravní značení.

Silnice v Těšánkách po rekonstrukci / foto: V. CekotaSilnice v Těšánkách po rekonstrukci / foto: V. CekotaMost 432-016 v Těšánkách po přestavbě / foto: V. Cekota

Souběžně se stavbou silnice realizovala v Těšánkách ještě některé další stavební aktivity obec Zdounky.

Zhotovitelem stavby byla firma Skanska, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 19,744 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce včetně dopravních omezení byly zahájeny v polovině dubna 2018.

Od roku 2010 byly na silnici II/432 úspěšně dokončeny rekonstrukce již deseti úseků. Bylo zde dohromady investováno asi 240 milionů korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

20. 04. 2018 - Opravujeme silniční průtah v Těšánkách

 


Počet přístupů: 782, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS