ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sulimovem nyní projedete po kvalitní silnici

21.11.2018 08:58

Průtah Sulimovem po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Sulimov - Mezi dokončené silniční stavby se na přelomu října a listopadu přesunula rekonstrukce průtahu v Sulimově na Kroměřížsku. Stavební akce za 23 milionů korun byla zahájena již v létě 2017. Obec získala 1 250 metrů kvalitní vozovky, která odpovídá současným technickým normám.

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Sulimov v délce 1 250 metrů včetně vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, zárubní zdi v délce cca 323 metrů a dešťové kanalizace podél této zárubní zdi.

Rekonstrukce spočívala v odstranění celé konstrukce původní silnice a vybudování nové. Začátek úseku leží cca 55 metrů před začátkem obce Sulimov, konec se nachází v prostoru křižovatky silnic III/36741 a III/36735, tj. na začátku obce Vrbka. Řešená stavba tvoří nový průjezdní úsek obcí Sulimov.

Šířka mezi betonovými obrubami byla sjednocena na 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy mají kryt z dlažební kostky. Odvodnění komunikace bylo řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovací betonové přídlažby podél obrub se zaústěním do dešťových vpustí, které jsou napojeny kanalizačními přípojkami do nově vybudované kanalizace. Zárubní zeď byla založena na vrtaných pilotách o délkách 4 a 6 metrů. Bylo osazeno nového trvalé svislé dopravní značení.

Současně s touto stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje probíhaly v Sulimově práce za investorství obce: rekonstrukce chodníků, pokládka veškerých betonových obrub podél silnice, úprava terénu za obrubou, vybudování nástupišť autobusových zastávek a úpravy připojení místních komunikací, sjezdů a nájezdů.

Zhotovitelem stavby pro ŘSZK byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 23,105 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována plně z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK.

Průtah Sulimovem po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah Sulimovem po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah Sulimovem po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

03. 07. 2017 - Nový průtah získají v Sulimově

 


Počet přístupů: 845, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS