ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přes Milovice po nové cestě

23.11.2018 09:34

Soběsuky - Rekonstrukce čtyřsetmetrového průjezdního úseku silnice III. třídy v Soběsukách-Milovicích na Kroměřížsku byla úspěšně dokončena. Zlínský kraj vynaložil na tuto opravu 10,6 milionu korun.

Opravený průtah v Milovicích / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/43227 v intravilánu obce Soběsuky - místní části Milovice. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 397 metrů. V části úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V další části úseku byla provedena oboustranná výměna konstrukce vozovky v šířce cca 1 metr vždy od okraje vozovky včetně sanace pláně a na zbývající části šířky vozovky byl položen nový kryt z asfaltového betonu. Celková tloušťka nové konstrukce vozovky činí 410 milimetrů, pláň byla sanována do hloubky 400 milimetrů. Šířka komunikace je sjednocena na 6 metrů mezi zvýšenými obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Podélný profil přibližně kopíruje původní stav. Vozovka je lemována betonovými obrubníky s převýšením 120 milimetrů. Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným spádem do původních i nových dešťových vpustí, horské vpusti a drenážní roury. Původní příkop v koncovém úseku stavby byl nahrazen odvodňovacím žlabem. Podle samostatné projektové dokumentace zajišťované obcí Soběsuky zde byl vybudován také zastávkový pruh osobní linkové dopravy.

Zhotovitelem stavby byla firma SMO, a. s., Otrokovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,648 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 2. července 2018.

Opravený průtah v Milovicích / foto: V. CekotaOpravený průtah v Milovicích / foto: V. CekotaOpravený průtah v Milovicích / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

25. 06. 2018 - Chystá se rekonstrukce silnice v Soběsukách-Milovicích

 


Počet přístupů: 880, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS