ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kvalitní průjezd obcí získali v Traplicích

27.11.2018 09:00

Traplice - V Traplicích na Uherskohradišťsku byla dokončena rekonstrukce půlkilometrového průtahu obcí. Stavební úprava silnice přišla na 7,2 milionu korun. Investorem byl Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Opravený průtah v Traplicích / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/42820 v průjezdním úseku obce Traplice o délce 552 metrů. Rekonstrukce silnice spočívala v odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky, v sanaci neúnosné pláně a položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Byla provedena obnova živičných vrstev. Nová vozovka je živičná a má šířku 6 metrů mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Vozovka je lemována betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodicího pásku, tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které byly připojeny do nové kanalizace vybudované obcí.

Souběžně s realizací této zakázky Ředitelství silnic Zlínského kraje byly realizovány za investorství obce Traplice stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavba nových chodníků včetně veškerých betonových obrub a výstavba nové jednotné kanalizace.

Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,186 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2018.

Opravený průtah v Traplicích / foto: V. CekotaOpravený průtah v Traplicích / foto: V. CekotaOpravený průtah v Traplicích / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

09. 05. 2018 - Silničáři obnoví průtah v Traplicích

 


Počet přístupů: 781, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS