ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Podařilo se dokončit další velkou silniční stavbu

11.12.2018 13:25

Logo IROP + MMR

Velké Karlovice - Další z větších silničních rekonstrukcí dotovaných z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo dokončit ve Velkých Karlovicích. Motoristé zde mohou využívat opravený úsek silnice II/481 směrem na Soláň o délce téměř 2,7 kilometru. Náklady dosáhly částky bezmála 65 milionů korun.

Rekonstruovaná silnice II/481 u Velkých Karlovic / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/481 v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Silnice vede z Velkých Karlovic přes kopec Soláň do obce Hutisko-Solanec a dále na Prostřední Bečvu. Řešený úsek silnice je dlouhý 2 677 metrů.

Rekonstrukce silnice probíhala v původním směrovém vedení. Silnice získala jednotnou šířku 7,5 metru v extravilánu a 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Stavební úpravy silnice spočívaly v odfrézování narušených živičných vrstev v tloušťce 70 milimetrů, sanaci poruch v podkladní vrstvě a v položení nových živičných vrstev o celkové tloušťce 90 milimetrů. V obou jízdních pruzích v šířce jednoho metru byla v celé délce provedena kompletní výměna konstrukce vozovky případně doplnění nezpevněných krajnic. Odvodnění bylo zajištěno příčným spádem do silničních příkopů nebo nových uličních vpustí, zaústěných do nově budované kanalizace.

V místě, kde se tok Jezerný přibližuje ke komunikaci, byly vybudovány čtyři nové opěrné zdi za účelem zabezpečení stability silničního tělesa.

Součástí investiční akce byla rovněž kompletní přestavba mostu ev. č. 481-008, který převádí silnici II/481 přes vodní tok Vsetínská Bečva. Původní most byl odstraněn a na jeho místě byl vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí. Přemostění je dlouhé 25 metrů.

V trase řešeného úseku se nachází také most ev. č. 481-007, který byl rekonstruován již v r. 2010. Nyní na něm byla provedena pouze obnova obrusné vrstvy, osazení normového zabezpečovacího zařízení a sanace opevnění břehů toku kamenem do betonu.

Součástí projektu byly taktéž stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem, výstavba zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, kompletní přestavba propustků v trase řešeného úseku, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení.

Souběžně s rekonstrukcí silnice II/481 probíhala výstavba cyklostezky (ještě bude pokračovat v r. 2019), nových komunikací pro pěší a dešťové kanalizace, jejichž investorem byla obec Velké Karlovice.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 64,949 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny v září 2017.

Nový most na silnici II/481 ve Velkých Karlovicích / foto: P. ZedkováRekonstruovaná silnice II/481 u Velkých Karlovic / foto: P. Zedková

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

25. 09. 2017 - Začíná silniční stavba za 64 milionů u Velkých Karlovic

 


Počet přístupů: 820, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS