ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Bystřici pod Hostýnem se jezdí po novém mostě

17.12.2018 14:12

Bystřice pod Hostýnem - Nový mostní objekt mohou motoristé používat od poloviny listopadu 2018 v Bystřici pod Hostýnem. Náklady na tuto stavbu dosáhly 10,1 milionu korun. Pro jejich úhradu využilo Ředitelství silnic Zlínského kraje dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most 43728-1 v Bystřici p. Host. / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla kompletní přestavba mostu ev. č. 43728-1 v Bystřici pod Hostýnem mezi ulicemi Dolní a Holešovskou, včetně připojení k silnici II/150. Původní most byl postaven v roce 1938 a jeho technický stav byl hodnocen jako velmi špatný.

Původní most byl zcela odstraněn a na jeho místě byl vybudován nový mostní objekt. Je tvořen monolitickým železobetonovým rámem s vrubovým kloubem o jednom poli. Je vetknutý do železobetonových základů. Konstrukce je založena plošně na železobetonových pasech. Vozovka na mostě je živičná, netuhá. Nový most je šikmý (76,2 stupně). Volná šířka mostu (mezi zábradlím) měří 11 metrů, vozovka mezi obrubami je široká 6,5 metru. Na mostě jsou monolitické železobetonové chodníkové římsy (oboustranné chodníky) s ocelovým mostním zábradlím. Most je dlouhý 14,5 metru.

Součástí stavby byla úprava koryta v toku řeky, včetně vydláždění jejího dna a břehů. Současně s přestavbou mostu byla provedena i stavební úprava vozovky silnice III/43728 v celkové délce 22 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,122 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce na mostě včetně úplné uzavírky začaly 11. června 2018.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

06. 06. 2018 - Nový most se letos postaví v Bystřici pod Hostýnem

 


Počet přístupů: 776, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS