ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice v Ratiboři je po rekonstrukci

20.12.2018 14:26

Logo IROP + MMR

Ratiboř - Také obci Ratiboř na Vsetínsku přinesly užitek peníze Evropské unie. S jejich výraznou pomocí se v letošním roce podařilo rekonstruovat přes tři a půl kilometru krajské silnice, která přes obec vede. Cena přesáhla 56 milionů korun, opravený úsek silnice je dlouhý 3,7 kilometru.

Silnice II/437 v Ratiboři po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/437 v průjezdním úseku obce Ratiboř a v navazujícím extravilánovém úseku v celkové délce 3 665 metrů. Stavba zahrnovala výměnu dvou asfaltobetonových vrstev, lokální vysprávky a sjednocení šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby byly stavební úpravy propustků, rekonstrukce chodníků z litého asfaltu a výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě ev. č. 437-034, výměna asfaltového krytu na mostě ev. č. 437-035, úprava odvodnění komunikace a obnova a doplnění vodorovného i svislého dopravního značení.

V Ratiboři v těsné blízkosti silnice ještě pokračují stavební práce, jejichž investorem je obec.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení, jehož lídrem byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Brno, pracoviště Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 56,418 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny v polovině května.

Silnice II/437 v Ratiboři po rekonstrukci / foto: V. CekotaSilnice II/437 v Ratiboři po rekonstrukci / foto: V. CekotaSilnice II/437 v Ratiboři po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

18. 05. 2018 - Za peníze EU se opravuje silnice v Ratiboři

 


Počet přístupů: 793, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS