ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový silniční průtah byl dokončen ve Zlechově

28.12.2018 17:00

Zlechov - Mezi dokončené silniční stavby roku 2018 se na přelomu listopadu a prosince zařadila rekonstrukce silničního průtahu ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Stavba za více než dvě desítky milionů korun, financovaná Zlínským krajem, která byla zahájena koncem roku 2017, slouží obyvatelům obce a motoristům.

Rekonstruovaný silniční průtah ve Zlechově / foto: V. CekotaPředmětem díla byla rekonstrukce silnice III/05018 v intravilánu obce Zlechov. Začátek úseku se nachází na začátku obce ve směru od Buchlovic, konec je v místě napojení na dříve rekonstruovaný úsek této silnice III/05018. Celková délka obnoveného úseku je 1 204 metrů.

Ve Zlechově byly odstraněny původní konstrukční vrstvy, došlo k sanaci neúnosné pláně a byly položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Nová vozovka je živičná o šířce 6 metrů mezi obrubami, je lemována betonovými obrubami s dvouřádkem ze žulových kostek, který plní funkci odvodňovacího proužku. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí nových dešťových vpustí, napojených do dešťové kanalizace. Současně s rekonstrukcí vozovky byly vybudovány tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s povrchem ze žulových kostek. Součástí stavby byla rovněž sanace čel a říms dvou propustků a mostu ev. č. 05018-2, opěra zabezpečovacího zařízení na mostních objektech a obnova trvalého dopravního značení.

Současně se stavbou ŘSZK probíhala zakázka obce Zlechov, která zahrnovala rekonstrukci chodníků, zřízení cyklopruhů, přeložky inženýrských sítí a zřízení nové kanalizace v režii SVK Uherské Hradiště.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,486 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 18. září 2017.

Na silnici III/05018 ve směru příjezdu do Zlechova od Starého Města byla v letošním roce realizována také neinvestiční oprava vozovky v délce 718 metrů za 4,2 milionu korun, financovaná z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rekonstruovaný silniční průtah ve Zlechově / foto: V. CekotaRekonstruovaný silniční průtah ve Zlechově / foto: V. CekotaRekonstruovaný silniční průtah ve Zlechově / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

01. 09. 2018 - Silničáři zahájí rekonstrukci průtahu ve Zlechově

 


Počet přístupů: 791, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS