ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do krajských silnic se vloni investovalo téměř půl miliardy korun

21.01.2019 10:00

Zlínský kraj - Poměrně úspěšný rok, pokud jde o investice do silnic II. a III. třídy včetně mostů, má za sebou Zlínský kraj. Prostřednictvím příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje bylo dokončeno 25 rekonstrukcí silnic a mostů o celkové délce téměř 22 kilometrů v hodnotě přes 450 milionů korun. Pro zvelebování krajské silniční sítě se podařilo využít ve významné míře dotačních prostředků Evropské unie i Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Myslím, že za sebou máme dobrý rok a že se nám podařilo technický stav silnic druhé a třetí třídy a také několika mostů opět zlepšit. Použili jsme na to jak peníze vlastního rozpočtu, tedy peníze od našeho zřizovatele, Zlínského kraje, tak ve významné míře i dotační prostředky z evropských fondů a rovněž státní dotaci. Během roku 2018 jsme dokončili 25 investičních staveb v hodnotě přes 450 milionů korun," říká ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Kompletní rekonstrukcí prošlo v délkovém součtu téměř 22 kilometrů silnic.

Protože některé stavby trvají i déle než jeden kalendářní rok, přecházejí z minulých let nebo budou pokračovat v následujících letech, jejich průběžné financování v kalendářním roce se liší od konečných cen jednotlivých staveb. Vynaložené prostředky během roku 2018 jsou následující:

 

  • Z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly čerpány prostředky na 11 staveb, celkem 262,185 milionu korun.
  • Prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury byly využity na 7 staveb a dosáhly částky 78,966 milionu korun.
  • Zlínský kraj se podílel na úplném nebo částečném financování 19 staveb (nebo jejich příprav) a zaplatil za ně 119,284 milionu korun.
  • Na investiční silniční stavby ve Zlínském kraji včetně majetkového vypořádání a projektové přípravy se vynaložilo v roce 2018 celkem 479,687 milionu korun.

 

Pro srovnání - v roce 2017 činila celková roční částka pro stejné účely 477,164 milionu korun, v roce 2016 to bylo 295,425 milionu korun a v roce 2015 bylo investováno 687,244 milionu korun.

Rekonstruovaný nadjezd ve Vsetíně / foto: V. Cekota

Nejnákladnější stavbou dokončenou v minulém roce byl silniční nadjezd 05735-1 ve Vsetíně za 92,4 milionu korun, rekonstrukce 2,7 kilometru silnice II/481 u Velkých Karlovic za 64,9 milionu korun a rekonstrukce 3,7 kilometru silnice II/437 v Ratiboři za 56,4 milionu korun.

„Kromě investičních staveb, které jsou komplexními rekonstrukcemi silnic s úpravou šířkových poměrů, jsme během roku vynaložili nemalé prostředky také na stavební údržbu mostů a opravy povrchů vozovek. Pro motoristy jsou nejvíce viditelné právě celoplošné obnovy povrchů vozovek - frézování a pokládky nových živičných vrstev tam, kde není nutný zásah do konstrukce či směrového nebo výškového profilu silnice," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Takto se během roku podařilo položit souvislé úseky nového povrchu vozovek v délce bezmála 35 kilometrů za 84,5 milionu korun z dotace SFDI. Dalších 9 milionů korun se podařilo získat z fondu BESIP na úpravu silnice mezi Pozlovicemi a Petrůvkou.

„Ve stavební činnosti a přípravě dalších staveb a jejich financování budeme samozřejmě plynule pokračovat. V prosinci jsme podali pět projektových žádostí o dotaci v rámci IROP na rekonstrukce silnic v úsecích Hovězí - Huslenky, Loukov, Bystřice pod Hostýnem - hranice kraje, Velká Lhota - Valašská Bystřice a Prostřední Bečva - Velké Karlovice," dodal Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 739, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS