ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na jaře začnou opravy na silnici z Želechovic do Provodova

22.02.2019 17:07

Želechovice nad Dřevnicí - Jednou z prvních nových stavebních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajovaných v roce 2019 na krajské silniční síti bude stabilizace silničního tělesa ve dvou úsecích silnice mezi Želechovicemi nad Dřevnicí a Provodovem. Práce v hodnotě přes 16 milionů korun bude financovat prostřednictvím ŘSZK Zlínský kraj. Po dobu stavby bude platit na silnici úplná uzavírka.

Popis prací

Zákres do mapy

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa štětovou stěnou z ražených válcovaných profilů délky 5 metrů. V místě úprav bude provedena sanace okrajů vozovky výměnou celé konstrukce. Mezi sanacemi okrajů vozovky bude proveden nový kryt vozovky. Na levé straně komunikace bude doplněna nezpevněná krajnice v šířce 0,5 metru včetně osazení směrových sloupků s ocelovým trnem. Nezpevněná krajnice vpravo bude provedena v proměnné šířce 0,50 - 1,30 metru a bude osazeno silniční svodidlo. Stabilizace silničního tělesa bude realizována ve dvou úsecích o délce 480 a 60 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,329 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny v březnu a ukončeny do 30. června 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Silnice III/49020 mezi Želechovicemi n. Dř. a Provodovem / foto: ŘSZKStavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/49020, vozidlům linkové autobusové dopravy a Integrovaného záchranného systému bude průjezd umožněn. Pro ostatní vozidla bude označena objízdná trasa vedoucí po silnicích I/49, III/49026 a III/49020 v trase Želechovice - Zlín - Kudlov - Březůvky - Provodov.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 660, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS