ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Během přestavby mostu u Pitína se bude jezdit po provizorní komunikaci

08.03.2019 14:53

Pitín - Na silnici mezi Pitínem a Slavičínem se bude v roce 2019 bourat starý a stavět nový most. Zatímco v roce 2018 se na tomto úseku silnice rekonstruoval most přes železniční trať, nyní se dostává na řadu most přes vodní tok Kolelač. Ředitelství silnic Zlínského kraje za to zaplatí zhotovitelské firmě více než 16 milionů korun.

Popis prací

Původní most 495-035 u Pitína / foto: ŘSZKPředmětem díla je kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 495-035 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice II/495 v celkové délce 90 metrů. Stávající nevyhovující most bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový most, navržený jako ocelová montovaná konstrukce z vlnitých plechů, kotvená do základových pásů uložených plošně na štěrkovém podsypu. Délka přemostění bude 8,60 metru (světlost mostního otvoru - kolmý most), délka mostu 14,60 metru, volná šířka mostu 7,50 metru, šířka nosné konstrukce 19 metrů. Po obvodu otvoru ocelové nosné konstrukce bude osazeno ocelové silniční dvoumadlové zábradlí do základových betonových patek. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno. Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky mimo most. Opevnění svahu nad otvorem ocelové konstrukce bude provedeno z lomového kamene. Součástí stavby bude také opevnění koryta pod mostem. Břehy koryta na vtoku i výtoku budou opevněny kamennou rovnaninou s vyklínováním.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,245 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny v dubnu a ukončeny do 30. září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na mostě budou probíhat za nepřerušeného provozu na silnici II/495. Doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné podél silnice v délce 108 metrů. Provizorní komunikace bude široká 3 metry s rozšířením v oblouku. Vodní tok bude provizorně zatrubněn. Doprava bude řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 949, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS