ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Bude se opravovat silnice ze Zádveřic do Rakové

13.03.2019 14:06

Zádveřice-Raková - Silničáři v tomto roce opraví 900metrový úsek silnice III. třídy, která spojuje centrum Zádveřic s jejich místní části Raková. Částečná uzavírka se semafory zde začne 1. dubna. Ukončení rekonstrukce silnice je plánováno na konec července tohoto roku.

Popis prací

Zákres do mapy

Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice III/4885 v obci Zádveřice-Raková v délce 879 metrů. V rámci stavební úpravy silnice dojde k sjednocení šířky vozovky na 6 metrů mezi obrubami. Podélný sklon se přizpůsobuje stávajícím výškovým parametrům. V místě rozšíření vozovky (stávající šířka 5,05 - 5,5 m) bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Na stávající ploše vozovky bude provedeno seříznutí zvýšených zpevněných krajnic, celoplošné očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku, pokládka vyrovnávací vrstvy, vyspravení porušených míst a položení nové živičné vrstvy v tloušťce 50 milimetrů. Odvodnění bude řešeno betonovými uličními vpusťmi s připojením do nově navržené dešťové kanalizace. Součástí stavby je též vodorovné dopravní značení.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje bude probíhat stavba obce Zádveřice, řešící stavbu chodníku a parkovacích stání, dešťové kanalizace a úpravu připojení místních komunikací a stávajících sjezdů včetně veškerých obrub.

Zhotovitel, cena, termín

Silnice III/4885 ze Zádveřic do Želechovic / foto: ŘSZKZhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a.s., Praha, odštěpný závod oblast Morava se sídlem ve Zlíně-Loukách. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,927 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce obce budou zahájeny již v březnu, stavba ŘSZK se rozběhne na začátku dubna. Dokončení stavebních prací a dopravních omezení je plánováno na konec července 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na vozovce budou probíhat za částečné uzavírky provozu. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 777, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS