ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začnou práce na rekonstrukci silnice mezi Vlkoší a Troubkami

22.03.2019 17:53

Záříčí - Silnice III/4348, která vede z Vlkoše do Troubek (obě obce leží v okrese Přerov), prochází v krátkém úseku Zlínským krajem. Tento úsek byl v havarijním stavu a musel být již v září loňského roku uzavřen a motoristé museli začít využívat objízdnou trasu přes Kyselovice, Chropyni, Záříčí. V dubnu začnou práce na jeho rekonstrukci a na konci letních prázdnin by měla být silnice v pořádku a plně průjezdná.

Popis prací

Zákres do mapy

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4348 v extravilánu obce Záříčí mezi obcemi Troubky a Vlkoš. Celková délka řešeného úseku je 1 133 metrů.

Při rekonstrukci dojde ke sjednocení šířky vozovky na 6,5 metru s normovým rozšířením v obloucích. V celém úseku bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky. Odvodnění vozovky bude zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky do příkopů, které budou zasakovat do propustného podloží. Bude přestavěn stávající propustek a upraveno napojení účelové komunikace a hospodářských sjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma OHL ŽS, a.s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 28,812 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny začátkem dubna a ukončeny do konce srpna 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/4348 budou probíhat za úplné uzavírky provozu (stávající úplná uzavírka je platná již od září 2018). Stavební úprava silnic v prostoru křižovatky bude realizována v letním období po polovinách šířky vozovky a doprava zde po dobu 30 dnů bude řízena pomocí světelných signalizačních zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 912, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS