ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Uplynulá zima byla nejnáročnější za posledních šest let

11.04.2019 09:56

Zlínský kraj - Další zima je za námi. Pro silničáře zajišťující zimní údržbu krajských silnic byla v porovnání s pěti předcházejícími lety výrazně náročnější i nákladnější. Jestliže si Ředitelství silnic Zlínského kraje rezervuje na zimní údržbu v každém roce asi 90 milionů korun, uplynulé zimní období stálo o dvacet milionů víc.

Největší výkony v zimní údržbě krajských silnic vykázaly společnosti Správa a údržba silnic během ledna 2019. Následující dva měsíce již byly slabší, nicméně součet za celou zimu je nejvyšší za posledních šest let.

Nejdříve krátká bilance za březen. Během třetího měsíc roku 2019 bylo ve Zlínském kraji pluhováno 464 kilometrů silnic II. a III. třídy, posypalo se 2 151 kilometrů. Spotřebovalo se 65 tun soli a 286 tun inertních posypových materiálů. Náklady dosáhly částky 4,139 milionu korun.

Jaké jsou hlavní parametry zimní údržby silnic za celou sezonu od října do konce března, ukáže nejlépe tabulkové srovnání jednak s minulým rokem, jednak s průměrnými hodnotami předchozích pěti zim.

 

Období Náklady [tis. Kč.] Pluhování [km] Posyp [km] Spotř. sůl [t] Spotř. inert [t]
Zima 2017/2018 92 437 121 734 186 115 7 367 16 687
Zima 2018/2019 110 530 181 010 199 582 9 018 17 682
Průměr 2013/2014 - 2017/2018 77 687 107 771 146 826 5 789 13 554

 

„Z tabulky je patrné, že uplynulé zimní období bylo na krajských silnicích při zmírňování následků povětrnostní situace ve všech ukazatelích náročnější než minulý rok a také, než jaké byly průměrné hodnoty za předchozích pět let," konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. Pro letošní rozpočet ŘSZK je podstatné, že náklady na zimní údržbu silnic dosáhly vysoké úrovně právě v období od ledna do března - 79,5 milionu korun. To je o 20 milionů korun víc než před rokem a o 26 milionů víc než pětiletý průměr za stejné období. V rámci rozpočtu roku 2019 si ŘSZK bude muset rezervovat pro zimní údržbu silnic v období od října do konce prosince dalších asi 30 milionů korun. ŘSZK z tohoto důvodu požádalo Zlínský kraj o určité posílení svého provozního rozpočtu, aby zvýšené náklady na zimní údržbu silnic neměly negativní dopad na realizaci letních prací silničářů.

Porovnání nákladů za posledních 18 zimních období zachycuje graf v dolní části samostatné internetové stránky. Ukazuje například, že nejnáročnější bylo zimní období 2012/2013, nejmírnější zimou pak byla ta následující v roce 2013/2014. Finanční srovnání zimní údržby silnic je však zkresleno inflací a postupným růstem jednotkových cen za výkony zimní údržby.

Předchozí tiskové zprávy na téma zimní údržby silnic

11. 03. 2019 - Únor byl mírnější, ale výkony silničářů za celou zimu jsou vysoké
11. 02. 2019 - Zimní údržba silnic v měsíci lednu trhala rekordy
22. 01. 2019 - Zima na Valašsku je drsnější než ve Zlíně
17. 01. 2019 - Prosinec byl mírně nadprůměrný, ale začátek ledna dal silničářům zabrat
10. 12. 2018 - Nástup zimy byl letos mírnější než před rokem
20. 11. 2018 - Silničáři mají za sebou první výjezdy v nové zimní sezoně
31. 10. 2018 - Nastává období zimní údržby silnic

 


Počet přístupů: 779, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS