ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z Kvasic na Sulimov musíte po objížďce. Silnice se opravuje

24.04.2019 18:07

Kvasice - Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v tomto roce rekonstruovat 417 metrů silnice III/36741 v Kvasicích. Stavební práce se zde uskuteční za úplné uzavírky, ve dvou etapách. Již od 25. března je silnice uzavřena z důvodu prací společnosti VaK Kroměříž. Na ně navážou od 3. června vlastní práce silničářů a obce. Uzavírka je plánována do konce listopadu 2019.

Popis prací

Silnice III/36741 v Kvasicích / archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Kvasice (silnice směrem na Sulimov). Začátek řešeného úseku je v místě křižovatky se silnicí III/36740 v obci Kvasice a konec úseku je na konci obce ve směru na Sulimov. Délka úseku je 417 metrů.

Po odstranění celé konstrukce stávající vozovky bude posouzena únosnost podloží. Pokud nevyhoví stanoveným hodnotám, bude nutno sanovat podloží výměnou nevhodné zeminy do hloubky 40 centimetrů vhodným kamenivem.

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem k oboustranným obrubám k nově navržené soustavě dešťových vpustí, které budou kanalizačními přípojkami připojeny do nově rekonstruované kanalizace. Rekonstrukce stávající kanalizace, která je jako samostatná stavba realizována obcí Kvasice, bude zahájena ještě před zahájením prací na rekonstrukci silnice.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ALPINE Bau CZ, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,642 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK budou zahájeny 3. června a ukončeny do 30. listopadu 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Objízdná trasa v I. etapě bude vedena po silnicích III/36740, III/36744, III/36735 a po místních komunikacích ve vlastnictví obce Kvasice. Po nezbytně dlouhou dobu přibližně 14 dnů, kdy bude rekonstruována křižovatka silnice III/36741 s místní komunikací „Mírová" ve vlastnictví obce Kvasice, bude linková autobusová doprava a vozidla IZS vedena také po účelové komunikaci areálem ZD Kvasice. Objízdná trasa ve II. etapě bude vedena po silnici III/36740 a po místních komunikacích v obci Kvasice.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 798, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS