ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Obnovený úsek silnice získají ve Stříteži nad Bečvou

06.05.2019 10:06

Střítež nad Bečvou - Částku 5,1 milionu korun bude letos investovat Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje do rekonstrukce 378 metrů silnice ve Stříteži nad Bečvou včetně výstavby nového propustku. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Silnice III/4868 ve Stříteži nad Bečvou / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava části silnice III/4868 v celkové délce 378 metrů. Vozovka zde bude rozšířena ze stávajících 5,50 na 6,30 metru, ve směrových obloucích na 6,50 metru. Stavební úprava bude provedena celoplošným odfrézováním krytových živičných vrstev, odstraněním konstrukce vozovky porušených okrajů, v místě rozšíření komunikace budou doplněny konstrukční vrstvy v celé skladbě včetně sanace pláně a bude provedena celoplošná pokládka obrusné a ložné vrstvy. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného spádu vozovky do příkopů a dešťových vpustí, které budou přípojkami připojeny do nově vybudované kanalizace. Součástí stavby bude úprava stávajících zastávkových pruhů, trvalé dopravní značení, odstranění původního propustku a vybudování propustku nového.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., se sídlem ve Valašském Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,136 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK budou zahájeny 3. června 2019 a ukončeny do 31. října 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách vozovky. Doprava bude řízena pomocí světelného signalizačního zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 824, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS