ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukcí projde průtah v Ludslavicích

28.05.2019 16:27

Ludslavice - Celkovou rekonstrukcí letos projde půlkilometrový úsek silničního průtahu v Ludslavicích na Kroměřížsku. Zlínský kraj zde vynaloží na zkvalitnění silnice v obci více než 11 milionů korun. Práce budou probíhat od června do října za úplné uzavírky komunikace.

Popis prací

Silnice v Ludslavicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZKPředmětem díla je stavební úprava silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice. Začátek řešeného úseku je situován cca 17 metrů od křižovatky s účelovou komunikací vedoucí k firmě PONA Kovo, konec úpravy se nachází na konci obce. Celková délka řešeného úseku je 511 metrů.
V Ludslavicích dojde ke sjednocení šířky vozovky na 6,50 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích do 8 metrů. V celém úseku bude provedena nová konstrukce vozovky, případně sanace pláně. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající kanalizace. Dále budou v rámci stavby realizovány přeložky vodovodního potrubí a vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., se sídlem v Otrokovicích. Smluvní cena za tuto zakázku činí 11,239 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 3. června 2019 a ukončeny do konce října 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice, přičemž stavba bude rozdělena do dvou etap na přibližně stejně dlouhé úseky. Objízdná trasa je vedena z Ludslavic po silnici III/43825 směrem na Holešov, dále po silnici II/438 na Zahnašovice a případně po silnici III/43826 zpět na okraj Ludslavic.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 785, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS