ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Je připravena přestavba mostu u Komárova

30.05.2019 13:57

Komárov - Bez přerušení provozu na silnici III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) bude na této komunikaci probíhat v následujících šesti měsících přestavba mostu. Automobily budou staveniště objíždět po provizorní komunikaci přes zatrubněný potok v blízkosti stavby. Na zúžené objízdné komunikaci bude provoz řízen střídavě světelnou signalizací.

Popis prací

- - -

Předmětem díla je kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 4975-3 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/4975 v celkové délce 78 metrů. Most se nachází na silnici mezi obcemi Komárov a Topolná. Stávající nevyhovující most bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový most, navržený jako přesypaný ocelový montovaný tubus z ocelových vlnitých plechů o světlé šířce 2,76 metru, světlá výška 1,95 metru, délka v ose 15,88 metru. Součástí stavby je odvodnění silnice, instalace záchytného zařízení, které bude tvořeno oboustranným ocelovým svodidlem, a pročištění koryta včetně jeho srovnání do jednotného podélného spádu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,176 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK budou zahájeny 1. července 2019 a ukončeny do poloviny listopadu 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za nepřerušeného silničního provozu na silnici III/4975. Doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo (na vtokové straně mostu) přes zatrubněný vodní tok podél silnice v délce 65 metrů. Šířka vozovky bude 3,50 metru s rozšířením v obloucích. Silniční provoz bude veden střídavě obousměrně v jednom jízdním pruhu a bude usměrněn provizorním dopravním značením a řízen světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 904, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS