ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Bojkovicích-Krhově byl dokončen nový most

24.06.2019 08:19

Bojkovice - Ředitelství silnic Zlínského kraje se může pochlubit první dokončenou investiční stavbou v roce 2019. Stala se jí přestavba mostu v Bojkovicích-Krhově. Stavba za 16,4 milionu korun začala již v létě 2018.

Nový most v Krhově / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/49516 v Bojkovicích-Krhově v celkové délce 251 metrů. Součástí zakázky byla kompletní přestavba mostu ev. č. 49516-2 přes Valovský potok.

„Původní most v Krhově byl postaven v roce 1947 a jeho technický stav již byl hodnocen jako špatný. Proto jsme navrhli jeho odstranění a na stejném místě výstavbu mostu nového," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Nový most má železobetonový rám, přemostění bude dlouhé 5,2 metru. Volná šířka mostu je rozšířena, římsy mostu byly zhotoveny jako monolitické železobetonové, byly vybaveny mostním zábradlím výšky 1,1 metru se svislou výplní. Dno toku pod mostem bylo vydlážděno.

Rekonstruovaný úsek silnice v Krhově / foto: S. BrázdilVozovka je široká mezi obrubami 6,5 metru, s rozšířením ve směrovém oblouku. Silniční těleso nacházející se podél vodního toku bylo zabezpečeno opěrnou zdí z gabionů a betonovými svodidly. Součástí stavby byla rovněž obnova vozovky zastávkových pruhů linkové osobní dopravy.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha, se sídlem organizační složky v Tlumačově. Konečná cena za tuto zakázku činí 16,401 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce na mostě začaly v srpnu 2018.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 07. 2018 - Také Krhov u Bojkovic bude mít nový most

 


Počet přístupů: 781, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS