ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Most do Hrachovce bude dočasně uzavřen

26.06.2019 07:00

Valašské Meziříčí - Také v letošním roce ŘSZK zrekonstruuje či přestaví několik silničních mostů. Jedním z nich bude most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí-Hrachovci. Stavební práce zde budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena přes centrum Valašského Meziříčí.

Popis prací

Most v Hrachovci před opravou / foto: ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava mostu ev. č. 01873-1 přes Rožnovskou Bečvu na vjezdu do Hrachovce, městské části Valašského Meziříčí. Stavebně upravena v délce 72 metrů bude i silnice III/01873.

Most byl vybudován v roce 1992. Přemostění je dlouhé 40 metrů.

Mostní svršek bude kompletně odstraněn. Původní nosná konstrukce a spodní stavba budou sanovány. Na nosné konstrukci bude vytvořena vyrovnávací železobetonová deska, na kterou bude položena hydroizolace. U opěr budou osazeny nové mostní závěry, bude vybudován nový mostní svršek, tj. nové římsy z monolitického železobetonu a živičná vozovka. Šířkové uspořádání zůstane zachováno. Na mostě bude osazeno mostní zábradlí. Odvodnění mostovky bude řešeno příčným a podélným spádem do nových mostních odvodňovačů. Břehy toku okolo mostu budou vydlážděny. Komunikace bude upravena na základní šířku 7,5 metru mezi obrubami, niveleta komunikace se nezmění. Součástí stavby bude provedení rektifikace sil v závěsech mostu pro zvýšení jeho zatížitelnosti.

Most má nyní normální zatížitelnost 6,8 tuny; výhradní zatížitelnost činí 24 tun a výjimečná zatížitelnost může být až 44,1 tuny. Je předpoklad, že rektifikací se zatížitelnost mostu ztrojnásobí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,238 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou probíhat od 1. července do konce listopadu 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky mostu a části silnice. Doprava bude vedena po objízdné trase, tj. po silnicích I/35, I/57, III/01873 a místních komunikacích. Průchod chodců přes most zůstane zachován.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 800, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS