ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Novou kvalitu získá průjezdní úsek silnice v Rokytnici

27.06.2019 06:55

Rokytnice - Na více než jeden kilometr rekonstruované silnice se mohou těšit obyvatelé Rokytnice na Slavičínsku. Práce silničářů zde začínají už v červnu a potrvají do podzimního období. Pro automobily do hmotnosti 7,5 tuny včetně autobusů a vozidel IZS zde platí částečná uzavírka se světelnou signalizací, pro těžší vozidla je vyznačena objízdná trasa.

Popis prací

Silnice v Rokytnici / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/49518 v průjezdním úseku obce Rokytnice v délce 1 187 metrů. Šířka vozovky bude sjednocena na 6 metrů s rozšířením v obloucích. V místech úpravy směrového vedení silnice, rozšíření silnice v místě před mostem a v místě položení nové jednotné kanalizace bude zhotovena nová konstrukce vozovky. V ostatních místech bude vyměněna obrusná vrstva s provedením lokálních vysprávek po odfrézování, případně sanace neúnosného podloží. V části úseku o délce 35 metrů bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky v celé šířce včetně sanace neúnosného podloží. Silnice bude lemována betonovými silničními obrubami s přídlažbou z betonových dílců v délce 2 135 metrů. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou připojeny do nové kanalizace, vybudované obcí, případně přímo do vodního toku. Součástí stavby je stavební úprava mostů ev. č. 49518-4 a ev. č. 49518-5, dále přestavba propustku o délce 15 metrů a obnova dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je Sdružení Rokytnice, jehož členy jsou firmy Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou, a IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,360 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou probíhat od června do listopadu 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice za použití světelného signalizačního zařízení. Pro nákladní vozidla je stanovena objízdná trasa po silnicích II/495 a III/49519 přes Hrádek na Vlárské dráze pro oba směry. Na nezbytně nutnou dobu se předpokládá úplné vyloučení veškerého silničního provozu (překopy silnice, pokládka obrusné vrstvy).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 812, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS