ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U vsetínského Albertu se vybuduje nová okružní křižovatka

28.06.2019 09:14

Vsetín - Ředitelství silnic Zlínského kraje a město Vsetín jsou investory nové okružní křižovatky ve Vsetíně. Vznikne v ulici Generála Klapálka v místě odbočení k hypermarketu Albert. Přes stavbu bude povolen jednosměrný provoz vozidel ve směru z centra města na Ústí, pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa.

Popis prací

V ulici Gen. Klapálka ve Vsetíně vznikne nová okružní křižovatka / foto: archiv ŘSZKPředmětem díla je změna stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní na silnici III/05736 v intravilánu města Vsetín v ulici Generála Klapálka, v místě odbočení k hypermarketu Albert. Stavební úprava silnice bude provedena v celkové délce 122 metrů v původním výškovém vedení. Do stávajícího směrového vedení bude vložena okružní křižovatka. Vnější průměr nové okružní křižovatky bude 33 metrů, průměr středového ostrova bude 16 metrů. Na středový ostrov navazuje prstenec šířky 2 metry a jízdní pruh šířky 6,5 metru. Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. V upravovaném úseku bude zřízeno 13 dešťových vpustí. Vozovka je ohraničena zvýšenými obrubníky. V celém úseku bude odstraněna původní konstrukce vozovky a vytvořena konstrukce nová.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Smluvní cena za stavební objekty ŘSZK činí 9,134 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou probíhat od 1. července do konce listopadu 2019.

Z výstavby okružní křižovatky (26. 9. 2019) / foto: V. Cekota

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úprava okružní křižovatky a navazujících větví se bude realizovat za částečného dopravního omezení. Ve směru z centra města na Ústí bude přes stavbu umožněn jednosměrný provoz vozidel, v opačném směru bude doprava od 1. 7. 2019 odkloněna na objízdné trasy. Pro objízdné trasy budou používány silnice I/57, III/05735, III/05736 a účelová komunikace obchodního areálu. Pro zajištění plynulého provozu na objízdné trase bude dočasně změněna přednost v jízdě na křižovatce na začátku vsetínského nadjezdu. Ze stejného důvodu bude odkloněna doprava do Vsetína od Valašského Meziříčí ulicemi Bobrky, Lázky, 4. května.

„Žádáme řidiče, aby po dobu změn v dopravě bedlivě sledovali přechodné dopravní značení a zvýšili pozornost a opatrnost,“ vyzývá motoristy starosta Vsetína Jiří Růžička.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 802, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS