ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Další investice ŘSZK míří do Hřivínova Újezdu

01.07.2019 09:07

Hřivínův Újezd - Za 4,3 milionu korun opraví stavební firma pro Ředitelství silnic Zlínského kraje úsek silničního průtahu v Hřivínově Újezdě o délce 380 metrů. Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky, kdy bude doprava vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelnou signalizací.

Popis prací

Silnice v Hřivínově Újezdě / foto: archiv ŘSZKPředmětem díla jsou stavební práce na silnici II/490 v průjezdním úseku obce Hřivínův Újezd. Celková délka řešeného úseku je 380 metrů. Stavební práce budou spočívat ve výměně krytových vrstev v celé šířce vozovky. Šířka vozovky bude 7,00 metru mezi obrubami s rozšířením na 8,00 metru v oblouku. Směrové řešení je dané stávající polohou vozovky. Součástí stavby bude úprava zastávkových pruhů spočívající v šířkovém a délkovém vymezení pomocí silničních obrubníků, šířková úprava a směrové vymezení křižovatky silnice s místní komunikací za mostem 490-021, obnova ložné a obrusné vrstvy na celé šířce vozovky se zachováním stávající nivelety, podélného a příčného spádu. Bude osazena přídlažba z žulového dvouřádku v celé délce řešeného úseku po obou stranách vozovky. Povrch vozovky bude odvodněn přes dešťové vpusti do stávající kanalizace. Bude vyměněno nebo doplněno svislé dopravní značení.

Souběžně s touto stavbou ŘSZK bude obec Hřivínův Újezd realizovat související stavební úpravy chodníků a nástupišť linkové osobní dopravy, připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem, terénní a sadové úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,307 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny v červenci a dokončeny v září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen pomocí přechodného dopravního značení a světelné signalizace po kratších úsecích kyvadlově po polovinách vozovky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 796, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS