ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Mikulůvce se postaví nový most

16.07.2019 07:37

Mikulůvka - Při pravidelné prohlídce technického stavu propustku v Mikulůvce na Vsetínsku bylo zjištěno výrazné zhoršení jeho únosnosti. Pro zajištění bezpečného provozu by se musel propustek s nemalými náklady provizorně podepřít. Místo toho se Ředitelství silnic Zlínského kraje rozhodlo zařadit tuto stavbu mezi letošní investice a vybudovat zde nový most.

Popis prací

Původní propustek v Mikulůvce / foto: S. Brázdil

Předmětem díla je kompletní přestavba původního propustku v obci Mikulůvka na nový mostní objekt včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů. Stávající propustek a lávka pro pěší budou odstraněny a na jejich místě bude vybudován nový mostní objekt s chodníkem. Nový most je navržen jako železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Na mostě bude osazeno oboustranné ocelové mostní zábradlí. Komunikace bude upravena na základní šířku 7,2 metru mezi obrubami, na předpolí mostu (navazující úsek silnice) bude provedena výměna celé konstrukce vozovky. Souběžně s touto stavbou bude obec Mikulůvka realizovat stavbu navazujícího chodníku a úpravu napojení místních komunikací, včetně osazení obrubníků.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019 a dokončeny do konce listopadu 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 782, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS