ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dva kilometry kvalitní silnice získali ve Viganticích

09.08.2019 09:37

Vigantice - Ve Viganticích už si mohou motoristé užívat více než dvoukilometrového úseku rekonstruované silnice. Tato investiční akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, která byla zahájena již na podzim loňského roku, byla letos v červenci úspěšně dokončena.

Opravená silnice ve Viganticích / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/4867 v průjezdním úseku obce Vigantice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 304 metrů. Rekonstrukce spočívala ve výměně živičných vrstev vozovky a sjednocení její šířky na 6,50 metru mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby byly rovněž stavební úpravy silničních propustků a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a obnova dopravního značení.

Opravená silnice ve Viganticích / foto: P. Zedková

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha, organizační složka ve Zlíně-Loukách. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,863 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce včetně částečné uzavírky zde byly zahájeny v září 2018 a přerušeny v zimním období.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 09. 2018 - Začala rekonstrukce silnice ve Viganticích

 


Počet přístupů: 798, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS