ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Konec opravy silnice hlásí silničáři ze Zádveřic

13.08.2019 08:43

Zádveřice-Raková - Téměř 900 metrů rekonstruované silnice mohou používat motoristé a obyvatelé Zádveřic. Silničáři dokončili opravu silnice, která vede z centra Zádveřic do místní části Raková. Zlínský kraj zde investoval prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje téměř 6,5 milionu korun.

Opravená silnice v Zádveřicích-Rakové / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce vozovky silnice III/4885 v obci Zádveřice-Raková v délce 879 metrů. Šířka vozovky byla sjednocena na 6 metrů mezi obrubami. Podélný sklon se přizpůsobil původním výškovým parametrům. V úseku, kde se vozovka rozšiřovala o jeden metr, byla provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Na původní ploše vozovky bylo provedeno seříznutí zvýšených zpevněných krajnic, celoplošné očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku, pokládka vyrovnávací vrstvy, byla vyspravena porušená místa a položena nové živičná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Odvodnění je zajištěno uličními vpusťmi s připojením do nové dešťové kanalizace. Ta byla vybudována z rozpočtu obce, stejně jako nový chodník podél rekonstruované silnice.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s., Praha, odštěpný závod oblast Morava se sídlem ve Zlíně-Loukách. Konečná cena za tuto zakázku činí 6,438 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce ŘSZK zde byly zahájeny v dubnu 2019.

Opravená silnice v Zádveřicích-Rakové / foto: V. CekotaOpravená silnice v Zádveřicích-Rakové / foto: V. CekotaOpravená silnice v Zádveřicích-Rakové / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

13. 03. 2019 - Bude se opravovat silnice ze Zádveřic do Rakové

 


Počet přístupů: 812, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS