ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most u Komárova je hotov o tři měsíce dříve

28.08.2019 09:46

Komárov - S výrazným časovým předstihem před původně stanoveným termínem dokončila zhotovitelská firma pro Ředitelství silnic Zlínského kraje již v měsíci srpnu přestavbu mostu v blízkosti obce Komárov. Motoristé zde dostali do užívání dílo v hodnotě přes sedm milionů korun.

Nový most u Komárova / foto: S. Brázdil

Na silnici, která vede z Komárova do Napajedel/Topolné se uskutečnila kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 4975-3 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/4975 v celkové délce 78 metrů. Původní nevyhovující most byl odstraněn a na stejném místě byl vybudován nový mostní objekt. Jde o přesypaný ocelový montovaný tubus z ocelových vlnitých plechů o světlé šířce 2,76 metru, světlé výšce 1,95 metru, délce v ose 15,88 metru. Součástí stavby bylo odvodnění silnice, instalace záchytného zařízení, které je tvořeno oboustranným ocelovým svodidlem. Došlo rovněž k pročištění koryta včetně jeho srovnání do jednotného podélného spádu.

Nový most u Komárova / foto: S. Brázdil

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,176 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK byly zahájeny 1. července 2019 a původně se počítalo s jejich ukončením až v polovině listopadu tohoto roku. Během stavebních prací byl silniční provoz převeden na provizorní objízdnou komunikaci v blízkosti stavby.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

30. 05. 2019 - Je připravena přestavba mostu u Komárova

 


Počet přístupů: 790, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS