ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přes nový most u Pitína už se jezdí

03.09.2019 13:31

Pitín - Novým mostním objektem za 16,4 milionu korun byl nahrazen na silnici mezi Pitínem a Slavičínem původní most, který byl ve špatném stavu. Motoristé už mohou nový most používat, stavba byla dokončena.

Nový most u Pitína / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 495-035 přes potok Kolelač nedaleko Pitína včetně stavební úpravy navazujících částí silnice II/495 v celkové délce 90 metrů. Původní nevyhovující most byl odstraněn a na stejném místě byl postaven nový most. Je tvořen ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů, kotvenou do základových pásů uložených plošně na štěrkovém podsypu. Přemostění je dlouhé 8,60 metru, volná šířka mostu činí 7,50 metru. Po obvodu otvoru ocelové nosné konstrukce bylo osazeno ocelové silniční dvoumadlové zábradlí do základových betonových patek. Směrové vedení komunikace zůstalo zachováno. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most. Opevnění svahu nad otvorem ocelové konstrukce bylo zhotoveno z lomového kamene. Součástí stavby bylo též opevnění koryta pod mostem.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 16,415 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem. Stavební práce byly zahájeny v dubnu tohoto roku.

Nový most u Pitína / foto: S. BrázdilNový most u Pitína / foto: S. Brázdil

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

08. 03. 2019 - Během přestavby mostu u Pitína se bude jezdit po provizorní komunikaci

 


Počet přístupů: 780, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS