ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Krajská silnice v Lipové byla směrově napřímena

10.09.2019 08:25

Silnice v Lipové  po rekonstrukci / foto: V. CekotaLipová - Díky dokončené stavební akci Ředitelství silnic Zlínského kraje se motoristům usnadní průjezd obcí Lipová na Slavičínsku. Krajská silnice zde byla v délce 160 metrů směrově napřímena. Byly zde proinvestovány více než čtyři miliony korun.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/4932 v Lipové na Slavičínsku v celkové délce 160 metrů. Došlo zde k směrovému napřímení a šířkové úpravě silnice (6,50 metru mezi obrubami). Vozovka byla v místě směrové úpravy vybudována v nové konstrukci. Tam, kde zůstala původní vozovka, byla obnovena obrusná vrstva. Silnice je šířkově vymezena novými betonovými obrubami s přídlažbou z dvouřádku žulových kostek. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou nových dešťových vpustí, které jsou připojeny do původního odvodňovacího systému. Kromě toho byla vybudována horská vpusť a vtokový objekt s lapačem splavenin. Původní zpevněné plochy vozovky, které po směrové úpravě nejsou využívány, byly rekultivovány, terén byl upraven a dosypán zeminou. V rámci stavby bylo upraveno připojení místní komunikace a rovněž sjezdy k nemovitostem. Realizací této stavby došlo k odstranění bodové závady v dosavadním směrovém vedení trasy.

Silnice v Lipové po rekonstrukci / foto: V. CekotaZhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., pracoviště ve Valašském Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,141 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK byly zahájeny v květnu 2019.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 04. 2019 - Silnice v Lipové bude směrově napřímena

 


Počet přístupů: 791, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS