ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Holešově-Tučapech byl postaven nový most

04.10.2019 10:35

Holešov - Starý propustek přes Rymický potok v Holešově-Tučapech na silnici III/49010 byl přestavěn na most. Dílo v hodnotě 8,8 milionu korun bylo dokončeno na konci září 2019.

Nový most v Holešově-Tučapech / foto: V. CekotaPředmětem díla byla kompletní přestavba původního propustku na silniční most převádějící silnici III/49010 přes Rymický potok v intravilánu Tučap - místní části města Holešov. Nový most je tvořen železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí. Je založen na železobetonových pásech doplněných o 46 mikropilot. Volná šířka mostu činí 9,10 metru, šířka mezi obrubami 8,60 metru. Součástí mostu jsou monolitické železobetonové římsy, na levé římse je umístěn chodník. Jako záchytné zařízení je na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Povrch vozovky je živičný. Současně byly stavebně upraveny i navazující úseky silnice o celkové délce 38 metrů.

Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu.

Nový most je dlouhý 14,14 metru, délka nosné konstrukce 5,15 metru, kolmá světlost 3,40 metru. Na mostě bylo instalováno nové dopravní značení. Součástí stavby byla též přeložka vodovodu, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení. Novému mostu bylo přiděleno evidenční číslo 49010-1.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 8,847 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2019.

Nový most v Holešově-Tučapech / foto: V. CekotaNový most v Holešově-Tučapech / foto: V. CekotaNový most v Holešově-Tučapech / foto: V. Cekota

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

19. 03. 2019 - Místo starého propustku se v Tučapech postaví nový most

 


Počet přístupů: 808, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS