ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Náměstek hejtmana navštívil Podhostýnsko

08.10.2019 14:38

Zlínský kraj - Náměstek hejtmana Pavel Botek s ředitelem krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislavem Malým navštívili 1. října oblast kolem Bystřice pod Hostýnem, aby se přímo v terénu seznámili s probíhajícími nebo dokončenými investicemi do krajské silniční sítě a také aby v nedalekém Holešově posoudili městem navrhované dopravní řešení.

„Pokračujeme v již osvědčené praxi vidět dopravní stavby a situace přímo v terénu a hovořit s lidmi, kteří se na nich podílejí,“ řekl o poslední inspekční cestě náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavel Botek. „Posiluje se tak přímá vazba mezi Zlínským krajem jako vlastníkem silnic II. a III. třídy a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které je jejich majetkovým správcem,“ doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Na stavbě průtahu v Loukově / foto: ŘSZKNáměstek Botek s ředitelem Malým zavítali v úterý 1. října 2019 nejdříve do Loukova, kde probíhá od poloviny června rekonstrukce téměř dvoukilometrového úseku silnice II/150. Zatím se pracuje na úseku dlouhém cca 600 metrů od křižovatky na Libosváry směrem na Valašské Meziříčí. Po zimním přerušení zde budou práce pokračovat i v roce 2020. Setkali se na místě se starostou obce Antonínem Zlámalem a stavbyvedoucím ze společnosti Skanska. Stavba ŘSZK navazuje na budování obecní kanalizace, které bylo doprovázeno určitými problémy.

Druhou zastávkou na inspekční cestě byla rekonstrukce úseku silnic II/438 a II/150 v délce 6,5 kilometru mezi Bystřicí pod Hostýnem a hranicí Olomouckého kraje. Jde o největší investici do krajské silniční sítě zahajovanou v roce 2019; zakázka byla vysoutěžena za 139 milionů korun. Akce je rozdělena do šesti etap a její součástí je též přestavba nebo stavební úpravy tří mostů. V úseku v Bystřici pod Hostýnem nyní platí úplná uzavírka z důvodu souběžných prací VaK Kroměříž.

Obě stavby měly být realizovány s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ale při první žádosti se mezi vybrané projekty nedostaly. „Začali jsme proto rekonstruovat jen za peníze Zlínského kraje. Žádost o dotaci na tyto dvě stavby však předloží ŘSZK znovu při další výzvě, kterou pravděpodobně vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj ještě během tohoto podzimního období,“ informoval Pavel Botek.

Velmi rozsáhlou investiční akcí byla v letech 2017–2019 rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova přes Tesák a Troják po křižovatku s odbočením na Rajnochovice. Dílo v hodnotě téměř 100 milionů korun realizovala společnost PORR, a. s., (původně ALPINE Bau CZ, a. s.). „Na začátku této stavby jsme v roce 2017 řešili určité problémy a došlo tak k pozdějšímu zahájení stavby. Během dalších dvou stavebních sezon se však zhotoviteli podařilo zpoždění dohnat a ukončit stavbu v dohodnutém termínu. „Je dobře, že už je silnice po rekonstrukci. Během stavby jsme zaznamenali připomínky hoteliérů, vlekařů a chatařů z této turisticky významné oblasti, kteří pociťovali úbytek návštěvníků a ztíženou cestu do lokality. Teď jistě všichni ocení, že bude jízda po kvalitní silnici přes Hostýnské vrchy bezpečnější i rychlejší,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek.

Rekonstrukce silnice z Bystřice p. Host. směrem na Hranice je v plném proudu / foto: ŘSZKSilnice přes Hostýnské vrchy po rekonstrukci / foto: ŘSZKKomunikace přes holešovskou průmyslovou zónu nebyly stavěny jako obchvat / foto: ŘSZK

Poslední zastávka náměstka hejtmana a ředitele ŘSZK patřila průmyslové zóně na okraji Holešova. Město Holešov přišlo s návrhem, aby se po komunikacích průmyslové zóny vytvořil jakýsi silniční obchvat města, po kterém by mohly projíždět mimo Holešov ve směru Hulín – Bystřice pod Hostýnem zejména nákladní automobily. „Na místě jsme se bohužel přesvědčili, že současná komunikační infrastruktura průmyslové zóny neodpovídá potřebám obchvatu. Bez poměrně nákladných stavebních úprav by přesměrování tranzitní dopravy do těchto míst nebylo možné. Při změně účelu komunikací v zóně mohou nastat i legislativní problémy, protože areál byl budován za přesně stanovených podmínek s využitím dotací,“ konstatoval náměstek hejtmana Pavel Botek.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 791, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS