ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnici z Vlachovy Lhoty do Mirošova už sesuv nehrozí

10.10.2019 09:10

Valašské Klobouky, Vlachova Lhota - Při průjezdu po silnici z Vlachovy Lhoty do Valašských Klobouk-Mirošova se už motoristé nemusejí obávat prasklin ani sesouvání silničního tělesa. Silničáři nestabilní místo kvalitně opravili. Ředitelství silnic Zlínského kraje za tuto opravu zaplatilo přes šest milionů korun.

Opravený úsek silnice mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa včetně nezpevněné krajnice silnice III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota. Oprava nestabilního místa spočívala v podchycení hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem, navazujícím na původní opěrnou zeď. Nová opěrná zeď byla vybudována z 27 železobetonových vrtaných pilot o délce 9,5 metru se ztužujícím železobetonovým trámcem. Je dlouhá 40 metrů. Na železobetonovém trámci je umístěno mostní svodidlo o délce 48 metrů. Silnice byla rekonstruována v celé šířce vozovky a v délce 47 metrů. Součástí stavby bylo rovněž odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod ze sběrné šachty do vsakovací jímky.

Opravený úsek silnice mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou / foto: S. Brázdil

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 6,119 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

12. 06. 2019 - Na Valašsku bude stabilizována část silnice ohrožená sesuvem

 


Počet přístupů: 800, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS