ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ve Stříteži mají opravenou silnici a nový propustek

03.12.2019 10:36

Rekonstruovaná silnice ve Stříteži n. Bečvou / foto: P. Zedková

Střítež nad Bečvou - Nově rekonstruovaným úsekem krajské silnice v délce téměř 400 metrů se mohou pochlubit obyvatelé Stříteže nad Bečvou. Zlínský kraj zde investoval do zlepšení dopravní infrastruktury v obci téměř šest milionů korun.

Nový propustek ve Stříteži n. Bečvou / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla stavební úprava části silnice III/4868 v celkové délce 378 metrů. Vozovka zde byla rozšířena z původních 5,50 na 6,30 metru, ve směrových obloucích na 6,50 metru. Stavební úprava byla provedena celoplošným odfrézováním krytových živičných vrstev, odstraněním konstrukce vozovky porušených okrajů, v místě rozšíření komunikace byly doplněny konstrukční vrstvy v celé skladbě včetně sanace pláně. Následně byla celoplošně položena ložná a obrusná vrstva živice. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného spádu vozovky do příkopů a dešťových vpustí, které byly připojeny do nově vybudované kanalizace. Součástí stavby byla rovněž úprava zastávkových pruhů a trvalé dopravní značení. Byl odstraněn původní propustek, který byl ve špatném stavu, a postaven nový propustek.

Zhotovitelem stavby byla Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., se sídlem ve Valašském Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,947 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce pro ŘSZK zde byly zahájeny v červnu 2019.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

06. 05. 2019 - Obnovený úsek silnice získají ve Stříteži nad Bečvou

 

 


Počet přístupů: 808, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS