ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kvalitní silniční průtah získali v Ludslavicích

06.12.2019 09:19

Průtah Ludslavicemi po rekonstrukci / foto: dokumentace stavby

Ludslavice - Půl kilometru dlouhý průtah obcí Ludslavice má od konce letošního listopadu všechny technické parametry kvalitní krajské silnice III. třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde dokončilo rekonstrukci průjezdního úseku silnice a obyvatelům obce předalo do užívání dílo v hodnotě více než 11 milionů korun.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 511 metrů. Došlo zde ke sjednocení šířky vozovky na 6,50 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích do 8 metrů. V celém úseku byla provedena nová konstrukce vozovky a položeny nové živičné vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které jsou napojeny do kanalizace. V rámci stavby byly realizovány také přeložky vodovodního potrubí a pořízeno vodorovné a svislé dopravní značení. Stavba probíhala za úplné uzavírky komunikace.

Zhotovitelem stavby byla firma SMO, a. s., se sídlem v Otrokovicích. Konečná cena za tuto zakázku činí 11,239 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny na začátku července 2019 a ukončeny koncem listopadu.

„V Ludslavicích plánujeme investici v objemu asi 3,5 milionu korun ještě pro rok 2020. Její realizací bude dokončena rekonstrukce krajské silnice v průjezdním úseku této obce," doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

28. 05. 2019 - Rekonstrukcí projde průtah v Ludslavicích

 

 


Počet přístupů: 783, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS