ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Vsetín má novou okružní křižovatku

13.12.2019 14:20

Vsetín - Nová okružní křižovatka v ulici Generála Klapálka ve Vsetíně už plně slouží silničnímu provozu. Zlínský kraj zde investoval do zlepšení dopravního systému města prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje přes osm milionů korun.

Nová okružní křižovatka v ul. Generála Klapálka ve Vsetíně / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla změna původní průsečné křižovatky na silnici III/05736 v intravilánu města Vsetína v ulici Generála Klapálka na křižovatku okružní. Krajská silnice zde byla upravena v celkové délce 122 metrů. Do původního směrového vedení byla vložena okružní křižovatka. Vnější průměr nové okružní křižovatky je 33 metrů, průměr středového ostrova 16 metrů. Na středový ostrov navazuje prstenec šířky 2 metry a jízdní pruh šířky 6,5 metru. Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. Vozovka je ohraničena zvýšenými obrubníky. V celém úseku byla vytvořena nová konstrukce vozovky.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Konečná cena za stavební objekty ŘSZK činí 8,289 milionu korun (vč. DPH). Proti původní ceně ze smlouvy o dílo došlo k úspoře téměř 850 tisíc korun, protože se ukázalo, že není nutné realizovat sanaci podloží, kterou předpokládal projekt, neboť zemní pláň pod stavbou měla dobrou stabilitu. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019.

Stavební úprava okružní křižovatky byla realizována za částečného dopravního omezení. Ve směru z centra města na Ústí byl přes stavbu umožňován jednosměrný provoz vozidel, v opačném směru byla doprava odkloněna na objízdné trasy. Pro zajištění plynulého provozu na objízdné trase byla dočasně změněna přednost v jízdě na křižovatce na začátku vsetínského nadjezdu v Mostecké ulici. „Dopravní řešení a značení po dobu výstavby okružní křižovatky bylo ve spolupráci s městem dobře připraveno, takže ve Vsetíně nevznikly zásadní dopravní komplikace. Nyní po dokončení nové okružní křižovatky bude doprava ve městě opět plynulejší," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Pro další období chystá ŘSZK ve Vsetíně významnou stavbu na krajské silniční síti ve čtvrti Bobrky. Jde o sanaci silničního tělesa včetně opravy nadjezdu nad železniční tratí (silnice III/05736). „Předpokládané náklady se zde budou pohybovat kolem čtyř desítek milionů korun. Ucházíme se o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu," upřesnil ředitel ŘSZK Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

28. 06. 2019 - U vsetínského Albertu se vybuduje nová okružní křižovatka

 

 


Počet přístupů: 811, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS