ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Most v Hrachovci snese větší zátěž a už se po něm jezdí

23.12.2019 09:19

Most v Hrachovci po stavební úpravě / foto: V. Cekota

Valašské Meziříčí - Pro motoristickou veřejnost je již od začátku prosince dokončena stavební úprava mostu přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí-Hrachovci. Dílo v hodnotě více než 18 milionů korun bylo realizováno s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla stavební úprava mostu ev. č. 01873-1 přes Rožnovskou Bečvu na vjezdu do Hrachovce, městské části Valašského Meziříčí. Stavebně upravena v délce 72 metrů byla rovněž silnice III/01873.

Při stavební úpravě byl mostní svršek kompletně odstraněn. Původní nosná konstrukce a spodní stavba byly sanovány. Na nosné konstrukci byla vytvořena vyrovnávací železobetonová deska, na ni byla položena hydroizolace. U opěr byly osazeny nové mostní závěry, byl vybudován nový mostní svršek, tj. nové římsy z monolitického železobetonu a živičná vozovka. Šířkové uspořádání zůstalo zachováno. Na mostě bylo osazeno mostní zábradlí. Odvodnění mostovky je řešeno příčným a podélným spádem do nových mostních odvodňovačů.

Komunikace byla upravena na základní šířku 7,5 metru mezi obrubami, výškové uspořádání se nezměnilo.

Součástí stavby bylo provedení rektifikace sil v závěsech mostu pro zvýšení jeho zatížitelnosti. Most měl před stavební úpravou normální zatížitelnost 6,8 tuny; výhradní zatížitelnost činila 24 tun a výjimečná zatížitelnost mohla být 44,1 tuny. Statický přepočet by měl prokázat, že zatížitelnost mostu je nyní třikrát vyšší než před opravou.

Most v Hrachovci po stavební úpravě / foto: V. Cekota

„Pro úplné dokončení této stavby je zapotřebí ještě upravit svahy pod mostem a jejich napojení na koryto řeky. Tyto práce, které se už nijak nedotknout provozu na mostě, budou probíhat ještě začátkem roku 2020,“ upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Most byl vybudován v roce 1992. Přemostění je dlouhé 40 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,344 milionu korun (vč. DPH). Pro financování této stavby byly využity prostředky, které získalo ŘSZK od státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

26. 06. 2019 - Most do Hrachovce bude dočasně uzavřen

 

 


Počet přístupů: 822, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS