ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na krajských silnicích vítr větší problémy nezpůsobil

12.02.2020 13:34

Zlínský kraj - Extrémní rychlosti a nárazy větru, které v posledních dnech způsobily značné škody v Čechách, se Zlínskému kraji spíše vyhnuly. Žádné hromadné pády stromů, které by zablokovaly silnice II. a III. třídy, silničáři nezaznamenali.

Zeleň může někdy ohrožovat bezpečnost silničního prpovozu / foto: ŘSZK

„V pondělí 10. února 2020 před sedmou hodinou ranní spadl strom na silnici II/150 mezi obcemi Poličná a Branky v okrese Vsetín a byl příčinou dopravní nehody nákladního vozidla, bez zranění osob. Silnice zde byla nějakou dobu neprůjezdná, pracovníci Správy a údržby silnic Valašska zde umísťovali přechodné dopravní značení. Jinak ale silnější vítr posledních dvou dnů na krajských silnicích nezpůsobil vážnější škody," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Silničáři stav zeleně na silničních pozemcích a v bezprostřední blízkosti silnic průběžně sledují, a jestliže narazí na poškozené či naklánějící se stromy, u kterých by hrozilo zvýšené nebezpečí pádu na vozovku, žádají příslušné úřady o povolení jejich pokácení nebo prořezávají nebezpečně rozložené větve. Obecně platí, že za zeleň podél silnic je zodpovědný vlastník pozemku. Mimo obce udržují zeleň kolem silnic, kdy stromy stojí na silničních pozemcích, příslušné správy a údržby silnic na náklady Ředitelství silnic Zlínského kraje. Uvnitř obcí má údržbu zeleně na starosti obec.

V krizových situacích, kdy spadlý strom znemožní průjezd po silnici nebo bezprostředně ohrožuje bezpečnost osob a majetku, zasahují na místě v nezbytně nutném rozsahu obvykle hasiči.

O zeleň na parcele, která už není silničním pozemkem, ale nachází se v jeho těsné blízkosti, takže větve stromů z něj mohou přesahovat až do průjezdního profilu silnice, se má starat vlastník pozemku. Je povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace, ořezávaní větví a kácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný za případnou škodu.

 


Počet přístupů: 717, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS