ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pokračuje rekonstrukce silnice v Horní Lhotě

23.03.2011 06:34

Aktualizováno 11. 10. 2011 - doplněny fotografie zprovozněné silnice po rekonstrukci

Horní Lhota - V dubnu se po zimní přestávce opět naplno rozběhnou stavební práce na rekonstrukci silnice II/492 v Horní Lhotě. Silniční provoz zde bude po částech sveden do jednoho jízdního pruhu a bude řízen světelnou signalizací. Tato stavba byla zahájena v létě 2010 a má být dokončena do 14. října 2011.

Nově vybudovaná zárubní zeď v Horní Lhotě / foto ŘSZKŘeditelství silnic Zlínského kraje informovalo o stavbě s označením Horní Lhota - Luhačovice II v tiskové zprávě z 9. 9. 2010. Stavba v úseku Horní Lhota - Dolní Lhota je dlouhá 2,6 kilometru. Jde o rekonstrukci silnice včetně výškové úpravy nivelety a rozšíření vozovky. Nová konstrukce vozovky je řešena pouze v místech rozšíření. Na zbylé délce bude provedena obnova živičných vrstev. Součástí stavby je vybudování zárubní zdi v délce 50 metrů, která řeší sanaci sesuvu, stavební úpravy mostu ev. č. 492-001, spočívající v obnově mostního svršku včetně izolace a zvýšení zatížitelnosti mostu spřaženou deskou, a dále dobudování dešťové kanalizace, která zajistí odvedení dešťové vody z části komunikace.

„Pracuje se na osazování obrubníků, rozšiřování vozovky a dalších pracích, které neomezují provoz. Od dubna se už stavební práce rozjedou naplno, provoz bude po částech sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen bude světelnou signalizací," uvedl stavební dozor ŘSZK Stanislav Brázdil. Práce na silnici musí zhotovitelská firma EUROVIA CS koordinovat se souběžně probíhajícím odkanalizováním obce a svedením odpadních vod na čistírnu v Dolní Lhotě.

Smluvní cena za rekonstrukci silnice činí 81,7 milionu korun. Je spolufinancována (z 85 procent) ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci 15. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.


 

11. 10. 2011 - Silnice je po rekonstrukci zprovozněna a slouží motoristům.

Silnice II/492 v Horní Lhotě po rekonstrukci / foto: Vojtěch Cekota   Silnice II/492 v Horní Lhotě po rekonstrukci / foto: Vojtěch Cekota   Silnice II/492 v Horní Lhotě po rekonstrukci / foto: Vojtěch Cekota

 


 

Předchozí tiskové zprávy na toto téma

09. 09. 2010 - Další stavba na silniční trase do Luhačovic 
17. 08. 2009 - Nová silnice a mosty u Dolní Lhoty
10. 07. 2009 - Slavnostní zahájení v Dolní Lhotě
05. 05. 2009 - Začíná rekonstrukce silnice Dolní Lhota - Luhačovice
 

Logo

 


Počet přístupů: 797, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS