ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový průtah obcí získají v Tučapech

11.03.2020 11:41

Tučapy - Téměř kilometr nové vozovky včetně obnovy konstrukčních vrstev v průtahu obcí získají v tomto roce obyvatelé obce Tučapy na Uherskohradišťsku. Zlínský kraj zde bude investovat prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje bezmála 23 milionů korun.

Popis prací

Silniční průtah v Tučapech / foto: ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4275 v průjezdním úseku obce Tučapy v celkové délce 913 metrů. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukčních vrstev, v případě nutnosti též v sanaci neúnosné pláně a položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Povrch vozovky bude živice v šířce 6 metrů (s rozšířením ve směrových obloucích), vozovka bude lemována betonovými obrubami s přídlažbou z žulových kostek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou přípojkami připojeny do nové i stávající kanalizace. V rámci stavby bude vybudována točna pro linkovou autobusovou dopravu; investorem točny bude obec.
Rekonstrukce silnice bude realizována souběžně se stavbou obce (chodníky) a stavbou společnosti Slovácké vodárny a kanalizace (nová kanalizace a vodovod).

Zhotovitel, cena, termín

Společným zhotovitelem stavby pro ŘSZK a obec jsou firmy PORR, a.s., Praha, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku pro ŘSZK činí 22,831 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v polovině března a dokončeny do konce listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy na silnici III/4275 budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy budou obousměrně vyznačeny po silnicích III/4273 (Nedakonice), II/427 (Polešovice), III/4276 (Vážany).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 735, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS