ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Mírná zima na silnicích pokračuje

12.03.2020 08:47

Zlínský kraj - Nezvykle mírný průběh zimního počasí pokračoval i v měsíci únoru 2020. Pro silničáře to znamenalo méně pluhování i posypu, než bývá v tomto ročním období obvyklé. Pracovníci organizací Správa a údržba silnic se mohli ve zvýšené míře věnovat i jiným činnostem, než je odklízení sněhu.

Flotila sypačů na nádvoří SÚS ve Zlíně / foto: V. Cekota

Únor se stal dalším v řadě nadprůměrně teplých měsíců posledního zimního období. Jasně se to projevilo i ve výkonech silničářů při zimní údržbě krajských silnic.

Během února 2020 bylo ve Zlínském kraji pluhováno 13 967 kilometrů silnic II. a III. třídy, posypalo se 24 742 kilometrů. Spotřebovalo se 955 tun soli a 2 747 tun inertních posypových materiálů. Náklady dosáhly částky 15,754 milionu korun. V porovnání s průměrem za posledních pět let byly tyto ukazatele opět výrazně nižší. Největší podíl výkonů zimní údržby ve Zlínském kraji připadl tradičně na okres Vsetín.

Pro srovnání - průměrné hodnoty únorových výkonů zimní údržby silnic ve Zlínském kraji v předchozích pěti letech byly následující: pluhování - 34 426 km, posyp - 36 114 km, spotřeba soli - 1 263 t, inertní materiály - 3 488 t. Průměrné náklady dosahovaly částky 18,998 milionu korun.

„Březen je posledním měsícem zimní údržby silnic a zima během něj už zpravidla žádné větší problémy na silnicích nevyvolává. Doufáme, že se dosavadní mírné počasí bez sněhu a ledu na komunikacích udrží a že nám po mírné zimě zbude o něco více prostředků na letní údržbu, která má pro motoristy dlouhodobější efekt. V únoru bylo již 13,9 milionu korun využito na provádění prací mimo zimní údržbu, zejména dopravní značení, bezpečnostní zařízení, údržbu odvodnění a zeleně," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva na téma zimní údržby silnic

10. 02. 2020 - Druhý nejmírnější leden na silnicích za posledních 17 let
13. 01. 2020 - Zima je zatím k silničářům milosrdná
25. 10. 2019 - Silničáři se připravují na zimu

 

 


Počet přístupů: 715, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS