ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Most v Lutopecnách se strhne a nahradí jej kanalizační potrubí

13.03.2020 11:43

Lutopecny - Z úpravy čtyřicetimetrového úseku silnice II/428 v centru obce se budou moci těšit v tomto roce obyvatelé v Lutopecnách na Kroměřížsku. Původní mostní objekt zde bude odstraněn a nahrazen zatrubněním vodoteče. Náklady budou činit bezmála 3,4 milionu korun.

Popis prací

Pod vozovkou v centru Lutopecen je skryt původní most / foto: S. Brázdil

Předmětem díla je odstranění stávajícího nevyhovujícího silničního mostu ev. č. 428-012. Most je v centru Lutopecen zcela ukryt pod silnicí II/428, protože na něj z obou stran navazuje již řadu let souvislé zatrubnění vodoteče. Tento most, který je po technické stránce ve špatném stavu, bude zrušen a nahrazen železobetonovými rourami o průměru 1 000 milimetrů. Na vtokové části bude vybudována atypická železobetonová kanalizační šachta. Toto místo bude nadále evidováno již jen v kategorii propustků. Stavební úprava silnice v celé své délce 40 metrů bude oboustranně vymezena odvodňovacím dvojřádkem z žulové kostky. Původní konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí vozovky s asfaltobetonovým krytem. Současně bude provedena obnova obrusné vrstvy komunikace na přilehlé obecní návsi.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, s. r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,393 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 6. dubna a dokončeny do 30. června 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením po polovinách vozovky oboustranně kyvadlově s vyloučením nákladní dopravy nad 3,5 t (mimo autobusy a vozidla IZS), která bude vedena po objízdné trase ze Zlobic přes Bezměrov do Kroměříže.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 722, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS