ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začnou stavební práce na rekonstrukci průtahu v Mistřicích

14.04.2020 18:17

Mistřice - Rekonstrukce půlkilometrového průjezdního úseku silnice v Mistřicích na Uherskohradišťsku bude zahájena v druhé polovině dubna 2020. Bude probíhat za úplné uzavírky. Silniční provoz bude odkloněn na místní komunikace. Práce potrvají do konce listopadu.

Popis prací

Silnice v Mistřicích před rekonstrukcí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/49728 v průjezdním úseku obce Mistřice v délce 549 metrů. Rekonstrukce bude provedena odstraněním původních konstrukčních vrstev, v případě potřeby sanací neúnosné pláně a položením nových konstrukčních vrstev vozovky. Vozovka bude lemována betonovými obrubami s přídlažbou ze žulových kostek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do kanalizace. Součástí stavby jsou oboustranné zastávky linkové autobusové dopravy, které budou vzhledem ke stísněným prostorových poměrům umístěny v jízdních pruzích. Součástí stavby ŘSZK bude rovněž přeložka vodovodu v délce 163 metrů.

Obec Mistřice bude investorem dalších, současně probíhajících stavebních prací, které zahrnují: stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavbu tří nových parkovacích pruhů, výstavbu nových chodníků včetně veškerých betonových obrub, výstavbu zárubních a opěrných zídek, přeložku vodovodu v délce 111 metrů, opravu stávající kanalizace, přeložku nadzemního sdělovacího vedení, přeložku sloupu elektrického vedení nízkého napětí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro ŘSZK 11,266 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 20. dubna a dokončeny do konce listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Uzavírky v Mistřicích

Stavební úpravy na silnici III/49728 a oprava kanalizace budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Stavba bude rozdělena na dvě etapy. I. etapa bude ukončena v křižovatce silnice III/49728 s místní komunikací v kilometru 1,977, II. etapa bude bezprostředně navazovat na I. etapu. Rozdělením se umožní dopravní obslužnost obce Mistřice a místní části Javorovec. Objízdná trasa bude obousměrně vyznačena po místních komunikacích. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je šířka místní komunikace pouze 3 metry, bude doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 732, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS